Правозащитний раздел Голоса Правды
Блоги

Ренат Кузьмин: А вот и очередной аккорд от...

Ренат Кузьмин: А вот и очередной аккорд от...

На сайте главного оппозиционного проекта Украины «Голос Правды» опубликована новая запись первого заместителя Генерального прокурора Украины (2010—2013 гг.) Рената Кузьмина:

А вот и очередной аккорд от власти — интерны и студенты-медики старших курсов будут привлечены к работе в инфекционных отделениях для борьбы с коронавирусом. Зачем взращивать и оплачивать профессионалов, если можно бросить детей на амбразуру?

«У світі черговий рекорд з кількості нових хворих на СOVID-19. Майже 400 тисяч за добу.

Наша країна — не виняток: пандемія набирає обертів. Але ситуація є цілком контрольованою. Влада тримає руку на пульсі. Зокрема, під час останньої наради у Президента України ухвалена низка важливих рішень з боротьби з епідемію СOVID-19.

Наші пріоритети залишаються незмінними: всебічно зміцнюємо систему охорони здоров’я; вибірково, де відчутно не страждає економіка, посилюємо карантин; запроваджуємо реальну відповідальність для керівників за недотримання карантинних обмежень.
Тепер докладніше, покроково.

1. Тимчасово переводимо ВНЗ на дистанційне навчання. Це рішення повністю підтримує керівництво навчальних закладів. На жаль, вже маємо кілька спалахів зараження співробітників та студентів, і навіть смертельні випадки. Минулого тижня загинув декан географічного факультету КНУ ім. Шевченка.

Звісно, необхідна інформаційна кампанія серед студентів: молодь повинна розуміти, що сьогодні краще обмежити кількість контактів та мінімізувати перебування в людних місцях. Життя їхніх батьків, бабусь та дідусів — це також і їхня відповідальність.

2. Осінні канікули у школах мають розпочатись раніше. Дату початку канікул визначає місцева влада, але оптимально, якщо канікули стартують вже наступного тижня, до 15 жовтня.

3. У червоних та помаранчевих зонах запроваджуються обмеження роботи закладів громадського харчування — ресторанів, клубів. З 22:00 заклади мають зачинятись. Масові «гулянки» у клубах завершились. Це стосується і всіх масових заходів. Дивитись на порушення заборони «крізь пальці» влада більше не збирається.

4. Президент доручив МОЗу збільшити запаси засобів індивідуального захисту та медичних препаратів, які застосовуються при лікуванні ускладнень коронавірусної хвороби. Має бути встановлений незнижуваний запас ЗІЗ та препаратів, якого вистачить на тривалий час.

5. За наказом Президента в Києві, Одесі, Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі. Закупається все необхідне обладнання для того, щоб нові госпіталі змогли почати роботу за лічені дні. Госпіталі плануємо розміщувати в існуючих великих приміщеннях — в Києві це може бути Палац Спорту. Поки що такої необхідності немає, але ми повинні бути повністю готові.

6. Президент доручив готувати відомчі лікарні та заклади, підпорядковані Медичній академії наук, до прийняття хворих на СOVID-19. Завдяки цьому рішенню значно збільшуємо кількість ліжкомісць.

7. Залучаємо інтернів та студентів старших курсів медичних ВНЗ до роботи в інфекційних відділеннях. Відповідні законодавчі зміни набули чинності ще влітку. Є чіткі протоколи лікування пацієнтів з СOVID-19, і я впевнений, що під наглядом досвідчених лікарів наші молоді фахівці зможуть надавати кваліфіковану допомогу.

8. За наказом Президента МОЗ має збільшити кількість ПЛР-тестів з 30-35 тис до 50 тис на добу. Уряд надав 260 млн грн на збільшення кількості тестувань на коронавірус, з яких 100 млн на контрактування приватних лабораторій, 160 млн грн на додаткову закупку реагентів та лабораторного обладнання.

9. Президент також доручив вирішити проблему із забезпеченням киснем. До кінця місяця місцева влада має обладнати 80% ліжкомісць з хворими на коронавірус подачею кисню. Для цього уряд виділив регіонам 572 млн грн.

10. Єдина ефективна форма контролю за дотриманням маскового режиму — запровадження відповідальності власників приміщень. Верховній Раді пропонується розглянути зміни до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Зміни передбачають штраф 3400—5100 грн для підприємств, підприємців, установ, організацій, які пропустили в громадське приміщення чи громадський транспорт людей без вдягнутих респіраторів або захисних масок».

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/195499655432634

А вот и очередной аккорд от власти — интерны и студенты-медики старших курсов будут привлечены к работе в инфекционных отделениях для борьбы с коронавирусом. Зачем взращивать и оплачивать профессионалов, если можно бросить детей на амбразуру?

'' В мире очередной рекорд по количеству новых заболевших СОВИД-19. Почти 400 тысяч за сутки.

Наша страна не исключение: пандемия набирает обороты. Но ситуация полностью контролируется. Власть держит руку на пульсе. В частности, во время прошедшей встречи Президент Украины принял ряд важных решений по борьбе с эпидемией COVID-19.

Наши приоритеты остаются неизменными: мы всесторонне укрепляем систему здравоохранения; выборочно там, где не ощущается экономика, усиливаем карантин; вводим реальную ответственность для руководителей за некарантинные ограничения.
Теперь, чтобы узнать больше, шаг за шагом.

1. Временно перевести колледж на дистанционное обучение. Это решение полностью поддержано руководством образовательных учреждений. К сожалению, у нас уже несколько вспышек зараженного персонала и студентов, и даже смертельных случаев. На прошлой неделе погиб декана географического факультета КНУ. Шевченко.

Конечно, необходимая информационная кампания среди студентов: молодые люди должны понимать, что сегодня лучше ограничить контакты и минимизировать пребывание в людных местах. Жизнь их родителей, бабушек и дедушек тоже их ответственность.

2. Осенние каникулы в школах должны начинаться рано. Дату начала праздников определяют местные власти, но оптимально, если каникулы начнутся на следующей неделе, до 15 октября.

3. Красные и оранжевые зоны вводят ограничения на работу общественных объектов питания — ресторанов, клубов. С 22:00 объектов должны быть закрыты. Массовые вечеринки в клубах закончились. Это касается и всех массовых мероприятий. Власть больше не собирается смотреть на нарушение запрета ′′ сквозь пальцы ′′

4. Президент поручил Минздраву увеличить поставки индивидуальной защиты и медицинских препаратов при лечении осложнений коронавирусной болезни. Должна быть незавершенная поставка ЗИЗ и лекарств, которых хватит надолго.

5. По поручению Президента Киев, Одесса, Мариуполь, подготовка к развертыванию крупных инфекционных больниц при перегрузке медучреждений первой и второй волны. Вся необходимая техника закупается, чтобы новые больницы могли начать работать в течение нескольких дней. Планируем размещать больницы в существующих крупных помещениях — в Киеве может быть Дворец спорта. Такого пока нет, но мы должны быть полностью подготовлены.

6. Президент поручил подготовить больницу и учреждения, подчиненные Медицинской академии наук, к принятию заболевших SOVID-19. Благодаря этому решению мы значительно увеличиваем количество коек.

7. Привлечение к работе в инфекционных отделениях интернов и студентов старших курсов медицинского колледжа Соответствующие законодательные изменения вступили в силу летом. Есть четкие протоколы для пациентов с СОВИД-19, и я уверен, что под наблюдением опытных врачей наши молодые специалисты смогут оказывать квалифицированную помощь.

8. По поручению Президента Минздраву предстоит увеличить количество ПЛР-тестов с 30-35 тысяч до 50 тысяч в сутки. Правительство выделило 260 млн грн на увеличение количества тестирования на коронавирус, из них 100 млн для заключения договоров частными лабораториями, 160 млн грн для дополнительного приобретения реагентов и лабораторного оборудования.

9. Президент также поручил решить проблему с кислородной гарантией К концу месяца местные власти должны оснастить 80 % bedmístʹ коронавирусом кислородом. На это правительство выделило регионам 572 млн грн

10. Единственная эффективная форма контроля за соблюдением маскового режима — ответственность владельцев помещений. Верховной Раде предлагается рассмотреть поправки в Закон Украины ′′ Об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения ′′ о предотвращении распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Изменения предусмотрены штраф в размере 3400—5100 грн за предприятия, предприниматели, учреждения, организации, которые пропустили общественные помещения или общественный транспорт людей без респираторов и защитных масок ".

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/195499655432634

Ренат Кузьмин: А вот и очередной аккорд от...
Ренат Кузьмин: А вот и очередной аккорд от...

Вы можете прочитать эту запись в Facebook автора.

 Об авторе:
РЕНАТ КУЗЬМИН
Первый заместитель Генерального прокурора Украины (2010—2013 гг.)
Все публикации автора »»
Дивіться нас у «YouTube»

Читайте нас у «Google.News», «Яндекс.Дзен», «Facebook», «ВКонтакте», «Однокласники», «Telegram» і «Twitter». Щоранку ми розсилаємо популярні новини на пошту – підпишіться на розсилку. Ви можете зв'язатися з редакцією сайту через розділ «Повідомити Правду».


Знайшли на сайті орфографічну помилку? Виділіть її мишою і натисніть Ctrl+Enter.
Блоги
Auto-Translate
AfrikaansAlbanianArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBulgarianCatalanChinese (Simplified)Chinese (Traditional)CroatianCzechDanishDutchEnglishEstonianFilipinoFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreekHaitian CreoleHebrewHindiHungarianIcelandicIndonesianIrishItalianJapaneseKoreanLatvianLithuanianMacedonianMalayMalteseNorwegianPersianPolishPortugueseRomanianSerbianSlovakSlovenianSpanishSwahiliSwedishThaiTurkishUrduVietnameseWelshYiddish
Олесь Бузина
Тема дня