Правозащитний раздел Голоса Правды

Законная форма отказа от мобилизации

Пока в Украине не объявлено военное или хотя бы чрезвычайное положение, Вы можете на законных основаниях избежать службы в Вооружённых силах Украины и не попасть в зону так называемой АТО.

Юристы передали журналистам украинского оппозиционного издания «Голос Правды» образец законного отказа от службы в Вооружённых силах Украины.

Напомним, что предусмотренными законом Украины основаниями для отказа от службы в вооружённых силах являются:

— религиозные мотивы;
— права человека;
— нежелание быть причастным к смерти и увечьям других людей.

Ниже – образец заявления, в котором хорошо изложены мотивы отказа от мобилизации в ВСУ. Писать его нужно на украинском языке.

Заявление пишется собственноручно. В двух экземплярах с подписью оно подается в военкомат по месту мобилизации. Его нужно сдать в канцелярию военкомата и соответствующим образом оформить: на втором экземпляре ставится отметка о регистрации. Можно отправить и по почте заказным письмом, с описью вложения и ответным извещением о получении.

Всё, что могут предпринять в ответ власти, – это угрожать тюрьмой. В законодательстве Украины сказано: максимальный срок заключения за отказ от мобилизации – 3 года. Однако, при условии, что в стране объявлено военное или чрезвычайное положение. В противном случае тюремное заключение не предусмотрено.

Если в установленный срок вы не получили ответа на своё заявление, необходимо подать исковое заявление в местный суд в порядке административного судопроизводства: «О бездействии должностного лица — военного комиссара (такого-то) _________, что привело к нарушению конституционных прав и свобод гражданина Украины и может привести к угрозе его жизни и здоровью».


ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ В УКРАИНЕ:

Військовому комісару _____________

від громадянина(-ки) України: _____________

адреса реєстрації: ____________

ЗАЯВА

Відповідно до вимог статей 3, 17, 21-22, 27, 34-35, 40, 55-68 Конституції України (права і свободи громадянина України, в тому числі на захист життя і здоров'я, не зобов'язання виконувати явно злочинні розпорядження чи накази, і неможливість обмежувати права і свободи людини і громадянина, за винятком випадків передбачених Конституцією України — введенням воєнного чи надзвичайного стану, свободі переконань, совісті і віросповідання), Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» № 3543-XII від 21.10. 1993 (особливий період — період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відновний період після закінчення воєнних дій), Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» № 2232-XII від 25.03.1993 року (стаття 4 Комплектування військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань. Збройні Сили України та інші військові формування комплектуються військовослужбовцями шляхом: призову громадян України на військову службу; прийняття громадян України на військову службу за контрактом) ставлю Вас до відома, що мій син (чоловік, брат) П.І.Б. _____________________, ________________________ «__» _______ _____ року народження, громадянин України не виконуватиме незаконні розпорядження чи накази, які загрожують його життю і здоров'ю через проведення незаконної часткової мобілізації без введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні (особливого періоду), тобто в мирний час.

Попереджаю Вас, пане Військовий комісар, про адміністративну та кримінальну відповідальність посадових осіб, винних у посадових злочинах, які привели до значних збитків та загибелі або каліцтва людей.

Прошу мені надати письмову відповідь у строк 48 годин, як близькому родичеві особи, що нібито підлягає мобілізації, про правові підстави, умови, терміни, а також способи призову на військову службу громадянина України _____________________________ (П.І.Б.), який викликається в Військовий комісаріат ____________________________________ (повна назва) повісткою від «__» ________ ______ року, а також про період або інші підстави мобілізації, для зверненням до суду про неправомірні дії посадової особи, а також про незаконність явно злочинних розпоряджень чи наказів, захисту своїх конституційних прав і свобод та прав і свобод інших громадян та притягнення винних посадових осіб до відповідальності.

З повагою, ______ громадянин (ка) України _______ підпис

«___» ___________ 20__ року.


Пояснення до заяви про відмову від мобілізації в Україні

Даний документ заповнюється Заявником в 2-х примірниках, підписується і ставиться дата, заноситься до канцелярії Військового комісаріату або надсилається поштою рекомендованим поштовим листом з описом про вкладення і зворотним письмовим повідомленням відправника. На оригіналі заявника обов'язково потрібні відмітка, вхідний номер і дата державної установи — Військового комісаріату.

При відсутності відповіді у встановлений у листі термін, заявником подається Позовна заява до місцевого суду в порядку адміністративного судочинства «Про бездіяльність посадової особи — військового комісара ______________________, що призвела до порушення конституційних прав і свобод громадянина України і може привести до загрози їхнього життя і здоров'я».